fbpx

KAN

Exklusiva toalettsitsar från Kandre

0
Your Cart
0

Köpvillkor

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när AB Kandre Sweden bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. AB Kandre Sweden har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter till dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2. Pris

I priserna ingår moms. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som AB Kandre Sweden inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

3. Frakt

• Fri frakt inom Sverige.
• 199 SEK frakt per order tillkommer för leverans inom Europa. Vi levererar till följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Österrike. I dagsläget levererar vi inte utanför Europa.

4. Betalningsvillkor

• Upphämtning/betalning på plats i KAN Butik på Stormyrgatan 15 i Orsa (öppet mån-tors kl 11-16, fredag kl 9-13) .

Betalning på webbsidan sker via
• PayPal
• Klarna

5. Leverans

Varor som finns i lager skickas normalt inom 2-4 vardagar efter det att vi har mottagit din beställning. Om vi inte har varan i lager är leveranstiden längre och kunden meddelas via mail.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Transportrisk

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.

9. Ångerrätt och öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller bara om produkten är i originalförpackning i ursprungligt skick och plasten runt sitsen får inte vara öppnad på grund av hygienskäl.

10. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du et enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Vanligt slitage ersätts ej.

Garantivillkor
• AB Kandre Sweden lämnar 2 års produktgaranti på samtliga  produkter som omfattar material och tillverkningsfel, under förutsättning att toalettsitsen används på ett normalt sätt.
• Garantin gäller inte för repor från vassa föremål, slipande rengöringsmedel, vårdslöst bruk eller normal slitage.
• Garantin gäller endast för toalettsitsen, ej kringkostnader som kan uppstå i samband med utbyte.
• Garantin gäller under förutsättning av uppvisande av kvitto eller faktura. AB Kandre Sweden garanterar att drabbad kund erhåller en likvärdig produkt utan ersättning.

11. Återbetalningar

Återbetalningar sker så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

12. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.